Hotline : 081.524.5656

Sản phẩm bán chạy

Tôm càng xanh

Tôm càng xanh

Giá : 700,000 đ 950,000 đ
Ba ba

Ba ba

Giá : 450,000 đ 600,000 đ
Cá chình hoa

Cá chình hoa

Giá : 750,000 đ 900,000 đ
Cá chình biển

Cá chình biển

Giá : 540,000 đ 690,000 đ
Cá chép giòn

Cá chép giòn

Giá : 240,000 đ 390,000 đ
Cá lăng sông Hồng

Cá lăng sông Hồng

Giá : 170,000 đ 320,000 đ
Cá hồi Sapa

Cá hồi Sapa

Giá : 450,000 đ 690,000 đ
Cá tầm

Cá tầm

Giá : 240,000 đ 390,000 đ
Cá chim biển

Cá chim biển

Giá : 450,000 đ 600,000 đ
Cá sủ

Cá sủ

Giá : 200,000 đ 350,000 đ
Cá song đỏ

Cá song đỏ

Giá : 1,650,000 đ 1,800,000 đ
Cá song báo

Cá song báo

Giá : 350,000 đ 550,000 đ
Ốc bàn tay

Ốc bàn tay

Giá : 200,000 đ 350,000 đ
Ốc giác

Ốc giác

Giá : 390,000 đ 450,000 đ
Ốc hương

Ốc hương

Liên hệ
Móng tay

Móng tay

Giá : 200,000 đ 350,000 đ
Ngao hoa

Ngao hoa

Giá : 200,000 đ 350,000 đ
Sò huyết

Sò huyết

Giá : 300,000 đ 450,000 đ
Sâng

Sâng

Giá : 130,000 đ 280,000 đ
Ngao hai vòi

Ngao hai vòi

Giá : 130,000 đ 280,000 đ
Vòi voi Canada

Vòi voi Canada

Liên hệ
Cua hoàng đế Alaska

Cua hoàng đế Alaska

Giá : 2,950,000 đ 3,100,000 đ
Cua Canada

Cua Canada

Giá : 1,250,000 đ 1,400,000 đ
Tôm hùm Canada

Tôm hùm Canada

Giá : 1,800,000 đ 1,950,000 đ
Tôm tre ngất

Tôm tre ngất

Giá : 1,800,000 đ 1,950,000 đ
Mực trứng

Mực trứng

Giá : 400,000 đ 550,000 đ
081.524.5656