Tôm rảo

Tôm rảo

Giá : 500,000 đ 650,000 đ
Tôm lớt

Tôm lớt

Liên hệ
Tôm càng xanh

Tôm càng xanh

Giá : 700,000 đ 950,000 đ
Ba ba

Ba ba

Giá : 450,000 đ 600,000 đ
Cá chình hoa

Cá chình hoa

Giá : 750,000 đ 900,000 đ
Cá chình biển

Cá chình biển

Giá : 540,000 đ 690,000 đ
Cá chép giòn

Cá chép giòn

Giá : 240,000 đ 390,000 đ
Cá lăng sông Hồng

Cá lăng sông Hồng

Giá : 170,000 đ 320,000 đ
Cá hồi Sapa

Cá hồi Sapa

Giá : 450,000 đ 690,000 đ
Cá tầm

Cá tầm

Giá : 240,000 đ 390,000 đ