Cá dìa

Cá dìa

Liên hệ
Cá vược

Cá vược

Giá : 250,000 đ 400,000 đ
Cá giò

Cá giò

Giá : 240,000 đ 390,000 đ
Cá chim biển

Cá chim biển

Giá : 450,000 đ 600,000 đ
Cá sủ

Cá sủ

Giá : 200,000 đ 350,000 đ
Cá song đỏ

Cá song đỏ

Giá : 1,650,000 đ 1,800,000 đ
Cá song báo

Cá song báo

Giá : 350,000 đ 550,000 đ