Tôm mũ ny

Tôm mũ ny

Giá : 1,500,000 đ 1,650,000 đ
Tôm hùm bông

Tôm hùm bông

Giá : 2,800,000 đ 2,950,000 đ
Tôm hùm tre

Tôm hùm tre

Giá : 1,200,000 đ 1,750,000 đ
Hàu

Hàu

Giá : 80,000 đ 180,000 đ
Tu hài

Tu hài

Liên hệ
Ghẹ loại I

Ghẹ loại I

Liên hệ
Cua thịt

Cua thịt

Liên hệ
Cua gạch

Cua gạch

Liên hệ
Bề bề thịt

Bề bề thịt

Giá : 700,000 đ 850,000 đ
Bào ngư

Bào ngư

Giá : 1,650,000 đ 1,800,000 đ
Ốc tù

Ốc tù

Liên hệ
Ốc nhảy

Ốc nhảy

Giá : 400,000 đ 550,000 đ
Ốc nón

Ốc nón

Liên hệ
Ốc bàn tay

Ốc bàn tay

Giá : 200,000 đ 350,000 đ
Ốc giác

Ốc giác

Giá : 390,000 đ 450,000 đ
Ốc hương

Ốc hương

Liên hệ
Móng tay

Móng tay

Giá : 200,000 đ 350,000 đ
Ngao hoa

Ngao hoa

Giá : 200,000 đ 350,000 đ
Sò huyết

Sò huyết

Giá : 300,000 đ 450,000 đ
Sâng

Sâng

Giá : 130,000 đ 280,000 đ