Tôm bông ngất

Tôm bông ngất

Liên hệ
Tôm tre ngất

Tôm tre ngất

1,800,000 đ
Mực trứng

Mực trứng

400,000 đ
Vòi voi Canada

Vòi voi Canada

Liên hệ
Cua Canada

Cua Canada

1,250,000 đ
Tôm hùm Canada

Tôm hùm Canada

1,800,000 đ
Tôm mũ ny

Tôm mũ ny

1,500,000 đ
Tôm hùm bông

Tôm hùm bông

2,800,000 đ
Tôm hùm tre

Tôm hùm tre

1,200,000 đ
Hàu

Hàu

80,000 đ
Tu hài

Tu hài

Liên hệ
Ghẹ loại I

Ghẹ loại I

Liên hệ
Cua thịt

Cua thịt

Liên hệ
Cua gạch

Cua gạch

Liên hệ
Bề bề thịt

Bề bề thịt

700,000 đ
Bào ngư

Bào ngư

1,650,000 đ